dinsdag 15 maart 2011

Programmalijnen

De programmalijnen voor deze conferentie zijn:
  • Human Resource Management
  • Samenwerking in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo)
  • Leiding geven aan onderwijsvernieuwing
  • Bekostiging / Financieel beleid
  • Strategie
  • Cultuur
  • Managementstijl
  • PR en marketing
Passie van de docent Omgaan met creatieve personeelsleden Imagobeleid Crowdsourcing Web 3.0 intern opzetten Open innovatie Sociale netwerken onderwijs media bedrijfsmatig denken aanval op de uitval ondernemerschap van werknemers personeelsbeleid bezieling bij docenten management van processen omgaan met innovaties invloed bedrijfsleven op onderwijsprogramma flexibilisering omgaan met (teveel) informatie minimale inspanning, maximale gegevens samenwerking warme overdracht mbo–hbo communiceren scholing docenten zingeving student centraal flashback Leassons Learned Is the sky the limit? Back to the future Trends Fun-doelgroep aanspreken Effectiviteit Ouderenbeleid Bekostiging Output financiering Triple A Dreiging van particulier onderwijs Europese aanbestedingen publiek private samenwerking decentralisatie risico verleggen crisismanagement

Geen opmerkingen:

Een reactie posten