woensdag 13 april 2011

So you think you can (net)work

Willem Karssenberg en ondergetekende hebben op donderdag 7 april een workshop gegeven over 2 onderwerpen. Webcare en een Gedragscode Social Media onder de noemer: So you think you can (net)work
Allereerst,hier onze handout, met daarbij de expliciete vermelding dat veel van de inhoud, voor wat betreft webcare, afkomstig is van Frankwatching.
Let dus alsjeblieft bij verspreiden op de bronvermelding!
We hebben onze workshopgroep van ca. 30 mensen gesplitst zijn gescheiden van elkaar gewoon een mooi open gesprek met elkaar aan gegaan.
Buiten in de zon hebben we gesproken over de worsteling die organisaties hebben met social media en de daarbij behorende webcare.
Een van de deelnemers aan de workshop was Jan van der Laan, van het Nova College. Bij het Nova College wordt actief webcare gepleegd.
Met name op Twitter zijn ze erg actief. Jan vertelde over het waarom en hoe van de webcare die zij plegen.
Heel mooi was het open gesprek met de deelnemers, het delen van de worsteling en het toegeven dat je samen meer kunt bereiken dan het wiel alleen uitvinden.
Na de veel te korte groepssessie in de zon, werd binnen stil gestaan bij de Twitterwall 1.0, waar ik op twee zondagmiddagen wel heel veel foute tweets op verzameld had.
We waren het eigenlijk roerend met elkaar eens, we moeten er iets mee…maar wat en hoe?
Ik heb gevraagd of het Nova college niet een vervolg bijeenkomst wil organiseren waar geïnteresseerde scholen gezamenlijk aan de slag gaan met webcare. Willem heeft ook een prachtig succes behaald, want Rob Franken van het ROC West Brabant, meldde ons dat zijn CVB een gedragscode social media heeft aangenomen. Deze zal het personeel en leerlingen proberen te behoeden voor uitglijders.
Wordt zeker vervolgd!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten